Главен редактор 

  • проф. д-р Бисера Вълева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Визуални изкуства“, vuleva@uni-sofia.bg

Редактори

  •  проф. д.изк. Лаура Димитрова, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Визуални изкуства“, laura@uni-sofia.bg
  •  проф. д-р Стефан Алтъков, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Визуални изкуства“, altukov@uni-sofia.bg
  • проф. д-р Адриан Георгиев, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Музика“, aggeorgiev@uni-sofia.bg
  • проф. д-р Ганка Неделчева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Музика“, nedelcheva@uni-sofia.bg
  • доц. д-р Данка Щерева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Специална педагогика и логопедия“, djankulova@uni-sofia.bg