Current Issue

Vol. 30 No. 1 (2022): Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация. Т. 30. Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България,
					View Vol. 30 No. 1 (2022): Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация. Т. 30. Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България,

Представена е първата тематична библиография на научни публикации на университетски преподаватели и изследователи в България по конкретни теми - комуникации, медии, журналистика, публични комуникации и издателска дейност. За първи път е очертан периметърът на научната основа на образованието на журналистите и другите медийни и комуникационни професии в България от началото на демокрацията през 1990 г. до 2022 г. Трябва да се отбележи, че във всички бивши социалистически страни в Европа периодът на обучение по журналистика след 1990 г. се счита за по-важен. Методологическата теза, която се преследва, е тази за осмислянето на библиографията като кумулативна книга с кондензирани знания за дадена област на живота и като посредник в обществото на знанието.

Published: 2022-11-27

Full Issue

View All Issues

The FJMC Annual publishes scientific publications, the result of the research work of teachers and scientists, both fundamental research on topics related to the theory, history, and transformations of communications, journalism, and the media; to the theory, history, and strategies of public communication; with the theory, history and development of book publishing and editorial activities; to the theory and research of content management and communication management or comparative theoretical developments in the field of media and communications; as well as practical research and applied articles in the field of media and journalism, press journalism, agency journalism, photojournalism, radio journalism, television journalism, online media; public relations, advertising, integrated mass communications; book publishing, editorial, and publishing activities and practices, traditional and digital publishing; communication management and information and communication technologies.

Manuscripts for v. 31 of the Annual for 2023 should be submitted until 31 March 2023